سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ایرج رساء – دکتری زمین شناسی اقتصادی
محمدرضا هزاره – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

منطقه محسن ابن علی در بخش شمال باختری پهنه سنندج – سیرجان و در جنوب شرق شهرستان بروجرد قرا ردارد. سنگهای آتشفشانی – رسوبی دگرگون شده مزوزوئیک اصلی ترین واحد زمین شناسی را تشکیل میدهند و نفوذ توده های گرانیتوئیدی پالئوسن در آنها باعث کانه زایی و دگرسانی در منطقه شده است. هدف از این تحقیق تعیین نواحی امیدبخش با استفاده از فناوری سنجش از دور به عنوان پایه مطالعات اکتشافی است.