سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی مهتدی بناب – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بناب
رحیم کریم داداشی – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی بناب
حامد اختری شیشوان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

چکیده:

در سیستم ارائه شده برای نشت یابی از سنسورهای نیمه هادی با زمینه اکسید قلعSnO2 استفاده شده که اینسنسورها با روش آزمایشگاهی نشاندن بخار شیمیاییCVD)در آزمایشگاه ساخته شده است. بعد از ساخته شدن سنسور میزان دمای مورد نیاز برای داشتن حداکثر حساسیت به گاز منوکسید کربنCO) از طریق آزمایش حاصل شده و در نهایت مدار آشکار ساز برای این سنسور طراحی وساخته شده است. لازم به ذکر است که در این مدار اولا تدابیری برای ثابت نگه داشتن دمای سنسور بکار رفته و ثانیا از یک مدار میکروکنترلری جهت کنترل خروجی سنسور استفاده شده است. مدار طراحی شده این قابلیت را دارد که برای سنسورهایی با مقاومت های الکتریکی متفاوت و همچنین نشت یابی گازهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.