مقاله استفاده از سورفکتانت ها براي بهبود خمير کاغذسازي از باگاس به روش سودا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از سورفکتانت ها براي بهبود خمير کاغذسازي از باگاس به روش سودا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خميرسازي
مقاله سودا
مقاله باگاس
مقاله سورفکتانت
مقاله رنگبري
مقاله دي اکسيدکلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همزه يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: ابيض علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفتاحي مهساالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالخاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در راستاي كاهش عدد كاپاي خمير کاغذ حاصل از فرايند سوداي باگاس و در نتيجه كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از رنگبري خمير کاغذ شيميايي حاصل از باگاس، در اين پژوهش اثر استفاده از چند نوع سورفكتانت بر ليگنين زدايي و قابليت رنگبري خميرکاغذهاي حاصل از باگاس مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه ها نشان داد که کاربرد %۱ وزني بعضي از سورفکتانت هاي مورد استفاده، عدد کاپاي خميرکاغذ را بدون کاهش بازده به طور چشمگيري کاهش مي دهد. سورفکتانت ها موجب مصرف کمتر قليا در جريان خميرسازي، افزايش درجة روشني خميرکاغذ رنگبري نشده و درجة رواني و همچنين کاهش وازده در خمير کاغذهاي توليد شده مي شوند. رنگبري خمير کاغذهاي حاصل از کاربرد سورفکتانت ها در مراحل رنگبري D0ED1 و DoEpD1 منجر به توليد خميرکاغذهايي با روشني بيشتر در مقايسه با خمير کاغذ سوداي معمولي در مصرف يکسان دي اکسيد کلر مي شوند. مقاومت مکانيکي کاغذهاي حاصل از کاربرد اين مواد بهتر از مقاومت هاي مکانيکي حاصل از خميرکاغذ سوداي معمولي است.