سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود دیباج – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس
احمد سالاری – کارشناس ارشد راه و ترابری، شرکت اندیشه راهیان گسترش (ارگ)
غلامرضا معصومی – کارشناس ارشد راه و ترابری، شرکت اندیشه راهیان گسترش (ارگ)

چکیده:

با توجه به روند صعودی تردد کامیونها و وسایل نقلیه تجاری با اضافه بار در طی سالهای اخیر و همچنین اثرات نامطلوب این نوع وسایل نقلیه بر روی روسازی شبکه راهها، به کارگیری فناوریهای جدید به منظور جلوگیری از تخریب راهها بسیار ضروری به نظر می رسد. یکی از سیستمهای مناسب به منظور کنترل وزن وسایل نقلیه، سیستم توزین حین حرکت می باشد. این سیستمها توانایی اندازه گیری وزن وسایل نقلیه را در محدوده وسیعی از سرعتها را دارا می باشند. سیستمهای مذکور علاوه بر به کارگیری به منظور اعمال قانون مربوط به وزن وسایل نقلیه، قابلیت جمع آوری اطلاعات ترافیکی ار نیز دارند. در این گزارش، ابتدا ضرورت استفاده از این سیستمها مورد بحثقرار گرفته است. در ادامه گزارش نیز کاربردها و مزایای این سیستمها بررسی شده است. سپس انواع فن آوری ها و سنسورهای توزین و کنترل اضافه بار و ملزومات آن به همراه شرایط و استانداردهای مربوط به محل و موقعیت نصب این سیستمها معرفی شده است. به کمک اطلاعات سیستمهای توزین حین حرکت، می توان زمان عملیات تعمیر و مرمت روسازیها را تغییر داد. به طوریکه اگر حجم ترافیک عبوری و بارهای محوری معادل استاندارد از مقدار بار طرح بیشتر باشد، برنامه تعمیر و نگهداری را می بایست زودتر انحام داد. در میان سیستمهای توزین حین حرکت، سیستم لودسل علی رغم سرمایه اولیه زیاد به دلیل دقت بالا، طول عمر زیاد و هزینه نگهداری کم بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به استاندارد ASTM و طبقه بندی سیستمهای توزین حین حرکت در ۴ نوع مختلف، سیستمهای نوع ۴ دارای دقت بیشتری نسبت به سایر انواع سیستمها می باشند. در این سیستمها بیشتر از لودسل استفاده می گردد. بر اساس استاندارد ASTM سیتمهای نوع ۱و۲ به منظور جمع آوری اطلاعات ترافیکی در حداکثر چهار خط عبوری و سیستمهای نوع ۳و۴ به منظور احداث جایگاه توزین و در حداکثر دو خط عبوری به کار گرفته می شوند.