سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی ۸۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا پیرمرادی – کارشناس مسئول اداره هماهنگی شورهای GIS سازمان نقشه برداری کشور
زینب سادات ساداتی – دانشجوی سال آخر کارشناسی عمران نقشه برداری

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل در مدیریت شهری، بحث روسازی معابر و مدیرت بر آنها سات سیستم مدیریت روسازی شامل پیش بینی شرایط شبکه های روسازی و قیمت های مرتبط می باشدکه با به کارگیری انواع استراتژی های تعمیراتی روسازی های مختلف انجام پذیرد. یک سیتم مدیریت روسازی روش سیستماتیک و منسجم را برای انتخاب ضروریات ترمیم و نگهداری، تعیین اولویت ها و زمان بهینه برای تعمیرات از طریق پیش بینی وضعیت روسازی برای آینده در اختیار می گذارد. یک سیستم اطلاعات مکانی کارا، بستر مناسبی را برای تمام جزئیات و شاخه هایی که می تواند توسط PMS برسی شود، مهیا میکند. نتیجه حاصل از ترکیب GIS PMS یک ابزار قوی برای ارتقاتمام اجزا و قسمتهای PMS می باشد. بنابراین ایجاد و راه اندازی یک سیستم مدیریت شهری و استفاده از قابلیتهای GIS در آن می تواند موجب بهینه سازی و بهنگان سازی تعمییرات روسازی شده و همچنین هزینه ها را کماهش داده و توزیع آن را عملی نماید.