سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دکتری سازه های آبی
عمران نعمت پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

یکی از مهمترین آلاینده های منابع آب و خاک، پسابهای کشاورزی و شهری است که در شرایط کمبود منابع آب فعلی، استفاده مجدد ازاین پسابها از یکطرف مشکلات کمبود آب را تاحدودی مرتفع نموده و از طرف دیگر مشکلات زیست محیطی آنها را نیز تقلیل می دهد.