سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسن شناسا – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا ضیائی – کارشناس ارشد وزارت صنایع و معادن تهران – ایران

چکیده:

مدیریت دانش باعث استفاده بهینه از دانش در بخش تحقیق و توسعه یک سازمان شده و در بهبود روشها و فرایندهای تولید، توزیع و کیفیت محصولات و ابداع فرایندها و محصولات جدید نقش موثری ایفا می کند. جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت دانش کارآمد در یک سازمان باید ابزارهای هوشمند مورد استفاده قرار گیرند تا امکان رشد خودکار دانش وجود داشته باشد. تحقیقات اخیر در مدیریت دانش، مزایای استفاده از سیستمهای مبتنی بر دانش جهت کنترل هزینه و آنالیز مربوط به آن را به اثبات رسانیده است. استدلال مبتنی بر مورد که ازویژگی های آن استفاده از تجاربگذشته و دانش یافتن موردهای مشابه قبلی است، رهیافتی نوین در پیاده سازی سیستمهای مدیریت دانش استکه در اینمقاله مورد بررسی و استفاد ه قرار گرفته است. بدون شک داده ها، ورودی اصلی به هر سیستم هوشمند مدیریت دانش هستندو از این رو یک سازمان موفق داده ها را به عنوان ارزشمند ترین سرمایه خود می داند. داده ها مواد خامی هستند که برای ایجاد اطلاعات و دانش مفید بکار گرفته می شوند و بعبارت دیگر ورودی حیاتی برای اتخاذ تصمیم و غلبه بر مشکلات خواهند بود. این دانش مانندمنابع دیگر باید توسط متخصصین، پردازش و مدیریت شود. در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن چارچوبی مناسب و انعطاف پذیر یک سیستم خبره مبتنی بر مورد طراحی شود که قادر به مدیریت دانش باشد. بر اساس دانش بدست آمده از مدل پایگاه داده رابطه ای و مدل دانش مبتنی بر مورد سیستم یکپارچه ای ارائه خواهد شد. ویژگی خاص این سیستم مجتمع مبتنی بر دانش، یافتن پاسخ ها با استفاده ازموردهای مشابه گذشته و شکل گیری پاسخ نهایی بر اساس تفاوت هایرس و جوی جدید و موردهای مشابه موجود می باشد که با گسترش پایگاه موردها،پاسخگویی را بهبود می بخشد.