سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعید مرید – دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده:

بسیاری از تصمیم گیری ها در مهندسی منابع آب نیاز به داده و اطلاعات زیاد از طرفی مجموعه ای از قواعد دارد که به تجربه بدست آمده است مدلهای مرسوم کامپیوتری از دیرباز برای محاسبات عددی مورد استفاده قرار گرفته شده است و در دو دهه اخیر، سیستم های کارشناسی برای طیف متنوعی از فعالیتهای مهندسی منابع آب درمواقعی که تصمیم گیری ها متکی به مجموعه ای از قواعد بوده بسیار موفق عمل کرده اند. در مقاله حاضر روش شناسی برای تدوین چنین سیستم هایی در مدیریت و برنامه ریزی طرحهای مقابله با خشکسالی با استفاده از سیستم های کارشناسی تشریح و قابلیت های آن براساس یک کار انجام شده ارائه می شود. در این کار یک مدل برنامه ریزی خطی تهیه و با استفاده از آمار گذشته سیاستهای بهینه بهره برداری از منابع آب تعیین شده است این سیاستها در قالب مجموعه ای از قواعد در یک سیستم کارشناسی وارد شده و براساس آن ها مدیران قادر شده اند تا سیاستهای بهینه مقابله با خشکسالی را براساس زمان، شدت خشکسالی، و سایر مشخصات سیستم منابع اب تعیین نمایند.