سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما آقاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
وحید قرقدردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

سالیان دراز است که متخصصین بر آنند تا سیستم هایی را ابداع کنند که وسایلنقلیه را درخیابان راهنمایی و به مقاصد مورد نظر هدایتنمایید وخودچنین سیستم هایی از اتلاف وقت رانندگان ومسافرین و استهلاک وسایل نقلیه جلوگیری وبه سریع تر رساندن کالاها موجود مورد نیاز کمک می کنند.دراین امر،کارخانه های اتومبیل سازی و شرکت های الکترونیکیپیشقدم بوده و ابزارهای مختلفی را به خدمت گرفته تا علاوه بر هدایت بهینهوسایلبه مقاصدخود، اطلاعات گوناگونی اعمال محل پمپ بنزینها، پارکینگ های وتعمیر گاه ها،سرعت های مجاز و غیرمجاز را دراختیار رانندگان قرار می دهند.دولتها نیز در این خصوص سرمایه گذاری زیادینموده اند.به ویژه در ژاپن و آمریکابودجه قابل توجهی به این امر اختصاص یافته است.مطالعه اساسی در کنترل هوشمند ترافیکبه دهه ۷۰ میلادی باز می گردد .ابزارهای که در آن زمان برای تعیین موقعیتبکار برده می شد عبارت بود از سیستم های اینرشیال(INS)وسیستم های ترکیبی کیلومترشمار,سرعت سنج وژیروسکوپ،امروزه کنترل هوشمند ترافیک با آمدن گیرنده های ماهواره ای GPS رشد قابلملاحظه ای نمودهوسیستم های مختلفی به بازار آمده اند. دو سیستم GIS,GPS نقش اساسی در تعیین موقعیتاطلاعرسانی,مدیریت حمل و نقل وکنترلترافیک داشته و همچنینوسایل و ابزارهایتکمیلی مشکلات زیادی را درامور حمل و نقل حل می نمایند.