سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر وزیری زاده – عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

به منظور مطالعه و شناسایی ساختار اجتماعات نرم تنان مناطق بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر و محاسبه تنوع و غالبیت (شاخص Shannon و Simpson) در طی ٣ فصل سرد ( ١٥ دی ماه تا ١٥ بهمن ٨١ ) معتدل ( ١٥ اسفندماه ٨١ تا ١۵ فروردین ٨٢ ) و گرم ( ١٥ مرداد ٨٢ تا ١٥ شهری ور ٨٢ ) مجموعًا ٣٠٠ نمونه از چهار منطقه دیلم – گناوه، بوشهر، دیر – کنگان و٥٠ سانتیمتر و کاردک برداشت گردیدند و پس از ارسال به خلیج نایبند برداشت گردید . نمونه ها با استفاده از کوادرات ٥٠ آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی مورد بررسی قرار گرفتند . از محاسبه شاخصهای تنوع و غالبیت مشخص گردید که سواحل صخره ای دیلم تا کنگان دارای سطح آلودگی بالا تا متوسط میباشند و ثبات اجتماعات نرم تنان بدلیل وجود تنش، پایین می باشد در حالیکه در منطقه نایبند که به لحاظ تنوع گونه ای، یکی از مناطق منحصر بفرد می باشد فاقد آ لودگی بوده، نیز در بین آنها بالاست . هدف از این بررسی تعیین اثر آلاینده ها بر روی جوامع بنتیک و بویژه نرم تنان از طریق شاخصهای تنوع میباشد.