سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدرضا میرغفاری – کارشناس مهندسی صنایع، محقق و کارشناس مدیریت پروژه
پویا خجسته – کارشناس مهندسی صنایع، محقق و کارشناس مدیریت پروژه

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله این است که اجزاء مهم توسعه و بهبود عملکرد تیم پروژه و عوامل انگیزشی را که جزء لاینفک کار تیمی می باشد نشان دهد . رابطه متقابل بین آنالیز ارزش کسب شده و بهبود عملکرد تیم پروژه را ، بوسیله معرفی شاخصی بنام HPI که از ترکیب شاخص های CPI و SPI بدست آمده است، بیان م ینماید. این شاخص نظرات و قضاوت های شخصی را در ارزیابی منابع انسانی پروژه کاهش می دهد و می توان قضاوت علمی و واقع بینانه نسبت به عملکرد افراد، تیم و پروژه ارائه نمود و با سیاست های تشویقی در جهت بهبود عملکرد نیروی ا نسانی پروژه گام برداشت. بدین منظور ابتدا به بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه و تاثیر سیاست های تشویق و اعطای پاداش در بهبود عملکرد پروژه پرداخته شده است و در نهایت شاخصی با استفاده از مفاهیم مدیریت ارزش کسب شده، بمنظور ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و تیم پروژه، ارائه شده است.