سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شیری – مرکز تحقیقات کشاورزیم غان
مصطفی ولی زاده – دانشگاه تبریز
اسلام مجیدی – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
امیر قلی سنجری – مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

شناسایی منابع مقاومت به خشکی از وظایف اصلی یک اصلاحگر می باشد بدین منظور این تحقیق با ۲۴ ژنوتیپ امید بخش گندم در دو رژیم آبیاری شامل آبیاری کامل و تنش رطوبتی در مرحله قل از گرده افشانی هر کدام با چهار تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد ارقام شماره ۱ و ۷ و ۱۴ و ۲۲ و ۱۲ دارای هدایت الکتریکی پایینی از لحاظ تراوش یون های درون سلولی به محلول بودند.