مقاله استفاده از شاخص چشمي براي بررسي روند رشد و نمو جنيني در سه گونه از سخت پوستان ده پاPalaemon elegans, Homarus gammarus, Astacus leptodactylus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۸۱ تا ۵۹۳ منتشر شده است.
نام: استفاده از شاخص چشمي براي بررسي روند رشد و نمو جنيني در سه گونه از سخت پوستان ده پاPalaemon elegans, Homarus gammarus, Astacus leptodactylus
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص چشمي
مقاله ناپلئوس
مقاله Palaemon elegans, Homarus gammarus, Astacus leptodactylus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ده پايان جز بزرگ ترين راسته سخت پوستان بوده و چندين مرحله لاروي دارند كه جوان ترين آنها از نظر شكل با والدين كاملا متفاوت بوده و ناپلئوس ناميده مي شود. در تعدادي از ده پايان، دوره ناپلئوسي جز مراحل جنيني بوده و در طي تفريخ، آزاد مي شود. دروني بودن مراحل رشد جنيني، مطالعه و شناسايي اين مراحل را از ديرباز با مشكلات زيادي روبرو نموده و ايجاد روشهاي تازه در تقسيم بندي مراحل رشد جنيني را مي طلبد. در اين تحقيق طبق روش پاركينز، استفاده از شاخص چشمي، جهت تعيين مراحل مختلف رشد جنيني سه گونه از سخت پوستان ده پاPalaemon elegans, Homarus gammarus, Astacus leptodactylus ، با روشهاي زندگي متفاوت، و از سه محيط مختلف آب شور، شيرين و لب شور مورد بررسي قرار گرفت. شاخص چشمي تفريخ، معادل ۱۵۶ ميكرون درP. elegans ، ۴۳۰ ميكرون در A. leptodactylusو ۶۴۰ ميكرون در H. gammarus تعيين گرديد. نتايج به دست آمده فرض استفاده از شاخص چشمي در تعيين مراحل رشد ناپلئوس جنيني را مورد تاييد قرار داد، به طوري كه در اين سه سخت پوست، نيمي از مراحل رشد جنيني در زمان يك دوم شاخص چشمي تفريخ، طي شده بود و در يك سوم ميزان شاخص چشمي تفريخ، يك سوم مراحل تكوين جنيني صورت گرفته بود. تفريخ نيز در حداكثر ميزان شاخص چشمي ناپلئوس جنيني رخ مي دهد. بنابراين به كمك اين روش مي توان مراحل تكوين جنين را به سادگي محاسبه نموده و با ذكر شاخص چشمي ميزان رشد جنين در مطالعات اونتوژنيك را در هر مرحله مشخص كرد.