سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ولی درهمی – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد قاسم زاده –

چکیده:

کشف قواعد وابستگی از مجموعه دادههای خرید کمک بسیار مناسبی در تصمیم گیریهای تجاری است. در این مقاله، یک روش جدید با بهرهگیری از شبکههای عصبی مصنوعی برای استخراج این قواعد ارائه میگردد. شبکه دو لایه مذکور با استفاده ازروشهای بهینه سازی به گونهای آموزش میبیند که براحتی از روی مقدار وزنهای مربوط به ورودی عصبهای لایه مخفی، میتوان قواعد وابستگی را استخراج نمود. عملکرد روش ارائه شده با دو مثال نشان داده شده است. نتایج حاکی از توانایی شبکه مذکور در استخراج قواعد وابستگی از مجموعه دادهها است. ضمن آنکه از قواعد افزونه اجتناب شده و تعداد پارامترهایی که باید آموزش ببیند نسبت به روشهای مشابه به میزان قابل ملاحظهای کمتر است.