مقاله استفاده از شبکه عصبي مرکب (Committee Machine) نظارت شده جهت بهبود الگوريتم شبکه هاي عصبي در تخمين تراوايي مخازن نفتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي معدن از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از شبکه عصبي مرکب (Committee Machine) نظارت شده جهت بهبود الگوريتم شبکه هاي عصبي در تخمين تراوايي مخازن نفتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبي
مقاله شبکه عصبي مرکب (Committee Machine CM) نظارت شده
مقاله تخمين تراوايي
مقاله مخازن نفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پولي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: فتحيان پور نادر
جناب آقای / سرکار خانم: روحي جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: