مقاله استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در پيشگويي نيروي نورد فولاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در پيشگويي نيروي نورد فولاد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نورد
مقاله نيروي نورد
مقاله غلتکهاي نورد
مقاله دهانه غلتک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ايران پور سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله بررسي تاثير ترکيب شيميايي ورق فولادي بر ميزان نيرويي است که ورق در حين عبور از بين غلتکهاي نورد به آنها وارد مي کند. اين نيرو بنام نيروي نورد معروف است. الگوي رياضي محاسبه اين نيرو تنها در برگيرنده عواملي است که رابطه دقيق آنها با نيروي نورد مشخص باشد. بدليل عدم وجود رابطه رياضي روشن ما بين عناصر ترکيب شيميايي ورق و نيروي نورد، در اغلب الگوهاي رياضي اين عامل لحاظ نشده است و يا بصورت تجربي اعمال شده است. در نتيجه باعث بروز خطا در نتايج محاسباتي الگوي رياضي مي شود. شبکه عصبي مصنوعي ابزار مناسبي جهت حل مشکل و استفاده از ترکيب شيميايي در پيشگويي نيروي نورد مي باشد.