سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خوش کیش – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صدیقی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد اکبری – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج آزمایشگاهی برای فرایند سوراخ کاری با دستگاه CNC برای سایش عمر مته با استفاده از شبکه عصبی مدل سازی شده است. اثر تغییر پارامتر های سرعت برشی، نرخ پیشروی، سختی، جنس قطعه کار و قطر مته برسایش سطح آزاد، سایش لبه برنده عرضی و تعداد سوراخ های زده شده تا لحظه شکست (عمر ابزار) بررسی شده است. آزمایش ها بر روی دو ماده EN و ۲۴ٍ EN8 با قطر های مته mm 12 و mm 14.5 انجام شده است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی در نرم افزار Matlab به پیش بینی عمر مته در شبکه عصبی پرداخته شده است. نشان داده می شود که نتایج پیش بینی شده توسط شبکه عصبی در مقایسه با نتایج بدست آمده از آزمایش های تجربی برای عمر مته به مقدار میانگین ۳,۴ درصد خطا دارد. که نشان دهنده کارایی مناسب شبکه عصبی در این موضوع می باشد.