سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو
محمدتقی حسن زاده – پژوهشگاه نیرو
سعید قاسمی – برق منطقه ای هرمزگان

چکیده:

در سالهای اخیر نیاز به انرژی الکتریکی در کشور رشد روز افزونی داشته است که تامین این نیاز، الزام به بهبود کیفیت و قابلیت اطمینان شبکه برق توسط شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیرو را در پی داشته است . در این شرایط، بهره برداری بهینه از سیستم به پیوستگی برقرسانی و جلوگیری از خطاهای منجر به تلفات اقتصادی وابستگی روزافزون بیشتری پیدا میکند . اثر سوء ناشی از آلودگی مقره ها یکی از مشکلات اصلی در حفظ پیوستگی برق رسانی در مناطق ساحلی جنوب کشور است . وقتی آلودگی موجود در هوا بر روی مقره بنشیند و با رطوبت هوا ترکیب شود، در اثر ایجاد لایه هادی بر روی مقره و عبور جریانهای نشتی استقامت عایقی فرکانس قدرت مقره کاهش یافته که در صورت پیوستگی و تداوم شرایط مذکور می تواند به شکست الکتریکی بیانجامد . به همین دلیل در این مناطق قابلیت اطمینان شبکه قدرت بستگی زیادی به شرایط محیطی و آب و هوایی داشته و بررسی تاثیرات شرایط محیطی بر عملکرد مقره های آلوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد . در این مقاله اثرات عوامل جوی مختلف بر شدت آلودگی ایزولاسیون از طریق پایش مستقیم و میدانی جریان نشتی در پایگاه تحقیقاتی تجهیزات برقی مناطق گرمسیری برق منطقه ای هرمزگان بررسی شده است و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مقدار و روند تغییر روزانه جریان نشتی ناشی از آلودگیهای محیطی و عوامل جوی بر روی مقره های فشارقوی پیش بینی شده است