سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ذونعمت کرمانی – دانشجوی دکترای هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده
محمد تشنخ لب – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده برق
سعید رضا صباغ یزدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده عمران

چکیده:

توانایی در پیش بینی جریانات رودخانه ای در بسیاری از مطالعات، طرح های عمرانی و عملیات اجرایی مربوط نقش بسیار بسزایی را ایفا می کند. به طوری که روشهای متفاوتی برای انجام اینگونه پیش بینی ها مانند روشهای هیدرولوژیکی، استفاده از سری های زمانی، روشهای مبتنی بر آنالیز ریسک و عدم قطعیت، استوکستیک، شبکه های عصبی و … می باشد. یکی از روشهای مناسب و کارامد در این زمینه استفاده از سیستمهای نروفازی ( عصبی-فازی) می باشد. در این مقاله با ایجاد شبکه عصبی-فازی و با توجه به داده های موجود رودخانه آموزش شبکه به صورت جداگانه برای رودخانه انجام شده است. پس از آموزش، تعدادی از آمار موجود برای صحت سنجی با نتایج حاصله از پیش بینی شبکه عصبی-فازی مورد مقایسه قرار گرفت که حاکی از مناسب بودن نتایج شبکه و کارایی آن می باشد.