سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی فرهومندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه
شهرام خلیل اریا – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه
مقصود سلیمانپور – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه
جواد محمدحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

هدف از این پژوهش، مدلسازی و ایجاد ارتباط بین پارامترهای عملکردی و آلاینده ی دوده در موتورهای دیزل پاشش مستقیم در دورهای پایین، متوسط و بالا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیجهت استفاده در سیستم کنترلی موتورهای دیزل می باشد. نتایج تجربی موتور دیزلOM355 که در ناوگان حمل و نقل کشور، فراوان مورد استفاده قرار می گیرد، برای ایجاد مدل مناسب بین ورودی ها که شامل دور موتور، دمای هوای ورودی و جرم سوختپاشیده شده است و خروجی مسئله که آلاینده دوده می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. با فرض چشم پوشی از دیگر پارامترهای تآثیرگذار در روند مدلسازی مسئله، شبکه عصبی قادر است با خطای کمتر از ۱۰ درصد، مقادیر آلاینده دوده را در موتورهای دیزل پاشش مستقیم با توجه به پارامترهای ورودی پیش بینی نماید