سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین جهانمیری – دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی شیمی نفت وگاز
غلامرضا زاهدی –
وحید جلالی – دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران

چکیده:

: هدف از این تحقیق بکار بردن شبکه های عصبی مصنوعی در کنترل یک برج تقطیر می باشددر این تحقیق ابتدا با استفاده از قوانین موازنه جرم، انرژی، ترمودینامیکی و برخی روابط کمکی، برج تقطیر سه جزیی بنزن- تولوئن- اتیل بنزن مدل شده است. سپس جهت کنترل غلظت محصول، یک کنترلر PID برای برج تقطیر در گرفته شده است.با استفاده از نتایج کنترلر PID ، سیستم کنترل توسط شبکه عصبی آموزش داده شده است. این شبکه با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا (Back Propagation ) آموزش داده می شود با تغییر در شرایط ورودی برج، نتایج کنترل PID وکنترل توسط شبکه عصبی مقایسه گردیده است. عملکرد سیستم کنترل با استفاده از شبکه عصبی نشان می دهد که در این حالت پاسخ سیستم سریعتر و فرا رفت پاسخ کمتر می باشد. از طرف آموزش شبکه نیاز به زمان دارد