سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر مصطفی پور – استادیار رشته ساخت و تولید
محمد حمیدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت تولید

چکیده:

جوشکاری نقطه جوش از روش های مهم اتصال ورق ها می باشد که به طور وسیعی در صنایع خودروسازی بکار گرفته می شود. در استحکام قطعات جوشکاری شده پارامترهای زیادی تأثیر می گذارند. تنظیم این پارامترها عموماً به صورت سعی و خطا و یا از طریق مقادیر پیشنهادی سازندگان دستگاه و اطلاعات موجود در کتب مرجع انجام می گیرد، که روش تنظیم دقیق و بهینه ای نمی باشد. در این پروژه از طریق آزمایشات عملی تأثیر پارامترهای تنظیمی بر روی خواص مکانیکی قطعات جوشکاری بررسی شده و سپس بر اساس اطلاعات تجربی یک سیستم هوشمند بر اساس منطق فازی ایجاد شد. در این شبکه ورودی ها انرژی جوشکاری، مدت زمان اعمال جریان،زمان شیب ورودی و خروجی نیز خواص مکانیکی قطعات می باشند. نتایج کار نشان می دهد که با استفاده از روش هوش مصنوعی می توان خواص مکانیکی اتصال را با دقت بالائی قبل از جوشکاری پیش بینی کرد.