سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لوئیزا دهیادگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی-
سیدعلی سیدصالحی – استادیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی – تهران

چکیده:

در این مقاله یک شبکه عصبی بازگشتی به منظور بازشناسی گفتار در سطح بازشناسی آوا طراحی و پیاده سازی شده است، که در شرایط مختلف نویز به دقت بازشناسی بالاتری نسبت به یک شبکه ساده که اتصالات بازگشتی در آن ملحوظ نشده است، دست پیدا می کند. در این مدل هدف مقاوم کردن سیستم بازشناس آوا نسبت به نویزهای ایستان و غیر ایستان می باشد. به این منظور سیگنال گفتار تمیز به شبکه تعلیم داده می شود و اتصالات بازگشتی به کاهش نویز در سیگنال گفتار نویزی و بازشناسی مقاوم تر کمک می کند. و به این ترتیب دقت بازشناسی افزایش پیدا می کند. استفاده از اتصالات بازگشتی در مدل در بهترین حالت و در نسبت سیگنال به نویز صفر دسی بل توانسته است دقت بازشناسی را برای نویز ایستان ۲۰% و برای نویز غیر ایستان ۱۰% بهبود دهد.