سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رجایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد فانی صابری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تخمین آیتمهای بهینه برای بردن مناقصه با بالاترین سود از تصمیمات کلیدی پیمانکاران می باشد . به طور متعارف در این تصمیم کیری قاعده و روش خاصی وجود ندارد و آنالیز و فرموله کردن اسناد مناقصه و تحلیل پارمترهای آن می تواند بسیار وقت گیر ، بغرنج و در نهایت یک تصمیم گیری توأم با ریسک باشد . راههای متعارف تصمیم گیری بر مبنای پیش بینی و استفاده از تجربه های پیشین می باشد که یک مدل و نمونه بر پایه تشابه با موارد قبلی بوجود میآورد و از راههای تئوریک نمی توان به آنها دست یافت . برای رسیدن به اطلاعات مورد نظر ، روش نظر سنجی به کمک پرسشنامه انتخاب گردید و از قابلیت های شبکه های عصبی بعنوان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب برای پردازش داده ها و ایجاد یک مدل واقعی کمک گرفته شد