سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین نصری – کارشناس ارشد برق منطقه ای اصفهان
محمدرضا احمدزاده – استاد یار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درمحافل علمی و صنعتی دنیا طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع با اصول فنی و بهینه سازی شبکه های موجود یکی ازاولویتهای مهم صنعت برق اس ت . در همین راستا و در جهت به حداقل رساندن خاموشیهای ایجاد شده بر روی شبک ه های توزیع ، سیستمی تهیه شده که با استفاد ه از شبک ه های عصبی و با توجه به عملکر د رله ، شرایط آ ب وهوایی, مکان وقوع خطا ، زمان وقوع خطا و شرایط خاص هر فید ر ۲۰kv قادر است نوع خطای موجود (پارگی سیم ، سوختن المنت ، سوختن جمپر و …..) ویا گذرا بودن خطا را تشخیص داده، دیسپاچینگ و گروههای تعمیراتی را راهنمایی کند