سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان یارمحمدی –
منوچهر چیت سازان –
کاظم رنگزن –
جابر مظفری زاده –

چکیده:

رودخانه¬ها مهمترین ومتداولترین منابع تأمین آب آشامیدنی،کشاورزی و صنعت به شمار می آیند و بعلت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می¬گذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند نوسانات کیفی زیادی دارند. ازاینرو بررسی و پیش¬بینی تغییرات پارامترهای کیفی آب درطول یک رودخانه بایستی مورد توجه قرار گیرد. جهت تحقق این امر، مدل¬های کیفیت آب متعددی در زمینه مدیریت و حفظ کیفیت آب استفاده می¬شود. از بین مدل¬های موجود، امروزه مدل¬های شبکه¬های عصبی مصنوعی مورد توجه زیاد قرار گرفته¬اند. شبکه¬های عصبی مصنوعی نوعی سیستم هوشمند مصنوعی هستند که از روی سلول¬های عصبی موجودات زنده شبیه سازی شده¬اند ودر یادگیری، پردازش و ذخیره اطلاعات روش مغز انسان را تقلید می کنند. به عبارت دیگر، شبکه¬های عصبی مصنوعی یک ساختار ریاضی هستند که ترکیبات غیر خطی جهت ارتباط بین ورودی¬ها و خروجی¬های سیستم را برقرار می سازند. مدل¬های شبکه¬های عصبی مصنوعی می¬توانند با دقت قابل قبول تغییرات متغیر مورد نظر را پیش بینی نمایند. این تحقیق بر روی رودخانه کرخه، با استفاده از پارامترهای اندازه¬گیری شده در۳ ایستگاه موجود در طول رودخانه (ایستگاه¬های پای پل، حمیدیه، جلوگیر) انجام شده است. بدین منظور روز سال، دبی، اشل سطح آب و دمای آب اندازه گیری شده در این ایستگاه¬ها به عنوان ورودی¬های مدل در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل شبکه عصبی، پارامترهای هدایت الکتریکی(EC)، نسبت جذب سدیم (SAR) و کل املاح محلول (TDS) اندازه گیری شده در ایستگاه¬ها شبیه سازی گردید. نتایج بدست آمده، توانایی بالای شبکه های عصبی مصنوعی را در شبیه سازی کیفیت آب رودخانه کرخه نشان داد.