سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد غلامی – دانشیار دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
احد کاظمی – استادیار دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی حسامی نقشبندی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت خدما

چکیده:

این مقاله ضمن اشاره به ساختار سیستم اتوماسیون پستهای فشار قوی به امکان استفاده از شبکه وسیع جهانی در نظارت و کنترل پستها می پردازد و امکان استفاده و بکارگیری فن آوری سرویس دهنده / مرورگروب را در اتوماسیون مطرح میسازد . در این راستا روشهای به روز کردن وامنیت داده های پست مورد بحث قرار می گیرند و دورنمایی از وضعیت بهره برداری از پستهای فشارقوی در آینده ترسیم می شود . با پیشرفتهای فوق العاده ای که در صنعت ریزپردازنده ها و مخابرات دیجیتال از یک سو و گسترش و تکامل شبکه وسیع جهانی و اینترنت از سوی دیگر حاصل شده است، امکانات و قابلیتهای فراوانی در زمینه اتوماسیون پستهای فشارقوی فراهم خواهند شد .