سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا حدادی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید حدادی‌اصل – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی رفعی‌زاده – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اثر شروع کننده های دو عاملی بر روی پلیمریزاسیون رادیکالی استایرن مد لسازی شده است. در این مد لسازی اثر گروه پراکسیدی تجزیه نشده بر روی واکنش های شروع، انتشار و اختتام در مدل سازی در نظر گرفته شده و جهت وارد نمودن اثر پدیده‌های نفوذ بر روی سرعت واکنش اختتام از دو مدل HH و AK استفاده شده است. جهت بررسی دقت و اعتبار مدل، داده‌های تجربی مربوط به دو شروع کننده ۱،۱ دی ـ (ترشیو ـ بوتیل پرکسی) سیکلوهگزان (L331) و ۱،۱ دی ـ (ترشیو بوتیل پراکسی) ـ ۵،۳،۳، تری متیل سیکلوهگزان (L231) بدست آمده است. همچنین از داده‌های تجربی موجود در مقالات برای ۲،۵ ـ دی متیل ۵،۲ ـ دی (اتیل هگزانوئیل پراکسی) هگزان (L256) استفاده شده است. همچنین این نتایج با مفاهیم ارائه شده برای پدیده ژل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مدل بخوبی قادر به پیش‌بینی پیشرفت واکنش و وزن مولکولی می‌باشد.