سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده عمران دانشگاه تهران
اکبر چشمی – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی فاخر – دکترای ژئوتکنیک، دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

شناسائی ویژگی های خاک از نظر باربری و نیز تغییر شکل برای احداث ساختمانها ضروری است. بعلاوه تعیین متغیرهای مهندسی زمین برای طراحی، امری بسیار حساس می باشد. در الگوی رایج ساخت و ساز ابنیه کوچک در ایران، معمولا طراحی ها بدون انجام عملیات اکتشافی ژئوتکنیکی صورت میگیرد و طراحیها با توجه به وضعیت ساختمانهای مجاور انجام میشود. این الگو دارای معایب متعددی از قبیل غفلت از وجود خاکهای مساله دار، غیر اقتصادی بودن طرح و در نظر نگرفتن شرائط زلزله می باشد. پیشنهادات اصلاحی این رویه که در مقاله حاضر ارائه شده اند، بر دو ایده کلی استفاده از بازدیدهای محلی و داده های زمین شناسی قبلی و انجام مطالعات تفصیلی بکمک آزمونهای برجای ارزان قیمت استوارند. آزمون ارزان قیمت، آزمونی است که نیاز به ماشین حفاری یا
تجهیزات سنگین نداشته و با نیروی انسانی کم و ساده و نیز ابزار ساده انجام میشود. تا کنون تعدادی از آزمایشات برجای ارزان قیمت نفوذی (نظیر آزمایش مکینتاش ، آزمایش کاوش دینامیکی- انواع سبک و متوسط – و آزمایش نفوذ وزنی سوئدی ) در ایران توسعه داده شده اند، که در این مقاله تشریح میشوند.