سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرجس علیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه تهران
حسین رحیم پور – دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرق تهران و در دامنه های جنوبی البرز مرکزی قرار دارد که با توجه به مطالعات انجام شده و سن یابی توسط گرده ها یگایهی موجود در نمونه های نمک معادن نمکی شرق ایوانکی که سن ائو-الیگوسن دارند، به این زمان نسبت داده شده اند. (kalhor, 1961) . با توجه به اینکه استفاده از شواهد پتروگرافی و مطالعات بافتی یکی از ابزارهای اساسی برای بازسازی تاریخچهتشکیل و تکامل سنگهای رسوبی می باشد، لذا استفاده از این ابزار درمطالعه سنگهای تبخیری نیز مورد توجه واقع شده است. در مطالعه اخیر با کمک روش فوق ، فرآیند تشکیل و تحولات بعدی انجام شده در سنگهای تبخیری گرمسار مورد بررسی قرار گرفت.