سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آرش ابرقانی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسین آدابی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

شناسایی کانی شناسی اولیه آراگونیتی در کربنات های قدیمی، به علت تأثیر انواع فرایندهای دیاژنتیکی در این کربنات ها، از طریق روش های سنگ نگاری معمول کاری دشوار و در بعضی موارد نا ممکن است. ولی بررسی های انجام یافته نشانگر آن است که می توان کانی شناسی اولیه ی آراگونیتی را با استفاده از عناصر فرعی (Sr و Na و Mn و Sr/Na و Sr/Mn ) و رفتار ایزوتوپهای δ۱۸O و δ۱۳C نسبت به عناصر فرعی از کانی شناسی اولیه ی کلسیتی متمایز کرد. مطالعات انجام یافته بر روی نهشته های کربناتی سازندهای دلیچای و لار نشانگر وجود کانی شناسی اولیه ی آراگونیتی برای سازند لار و کانی شناسی اولیه ی مخلوط (کلسیت+آراگونیت) برای سازند دلیچای است.