سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمود خلیلی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
زهرا لقمانی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
نسرین باقری – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
قدرت ترابی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعات اخیر نشاندداده است که میزان( AL(tot در هورنبلند سنگهای آذرین به فشار و دمای تبلور بستگی دارد. البته این بارومتری برای سنگهای کالک آلکالن شامل کانی های زیر صادق است کوارتز +پلاژیوکلاز+اورتوکلاز+هورنبلند+بیوتیت+تیتانیت+یک فاز اکسیدی ( Fe,Ti) مگنتیت یا ایلمنیت. هورنبلند های این منطقه توسط تجزیه ی میکرو پروب مطالعه و از نوع ترمولیت-اکتینولیت تشخیص داده شد وبا توجه به فاز دگرام های موجود و اطلاعات مربوط به تجزیه ی میکرو پروب که در دانشگاه اکلاهمای آمریکا انجام شده فشار این توده ها ۷۰+۳/۲۶ درجه ی سانتیگراد اندازه گیری شد. همچنین توده ی گرانیتوئیدی منطقه ، بخاطر وجود آمفیبول از نوع کلسیک و بافت روزنه ای از نوع کالک و آلکان و از لحاظ عمق، مزوزونال – اپی زونال تشخیص داده شد.