سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تقی بارفروشی – شرکت برق منطقه ای مازندران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

بی شک تلفات انرژی از مسائل مهم سیستمهای قدرت، بخصوص شبکه های توزیع انرژی الکتریکی است . با توجه به بالا بودن میزان تلفات بیشترین توجه و هزینه باید در جهت کاهش تلفات به بخش تویع معطوف گردد. علاوه بر اهمیت مقوله کاهش تلفات در طراحی و برنامه ریزی شبکه های توزیع، در بهره برداری از شبکه بسیار مهم است. در این مقاله روش استفاده از ضرایب حساسیت در مطالعه پروفیل تلفات در شبکه های توزیع جهت استفاده در الگوریتم تغییر آرایش شبکه های توزیع و با ارائه و با روش بخش بار مقایسه شده است. به منظور مطالعه موردی، ایده مقاله روی شبکه واقعی ۲۰ کیلو ولت مطالعه و نتایج قابل قبولی حاصل شده است.