مقاله استفاده از طيف حاصل از اسپکتروفتومتري در ارزيابي و طبقه بندي رنگ پوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ليزر پزشكي از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: استفاده از طيف حاصل از اسپکتروفتومتري در ارزيابي و طبقه بندي رنگ پوست
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپکتروفتومتري
مقاله نوع پوست
مقاله رنگدانه هاي پوست
مقاله طبقه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوش آبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ميران بيگي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجراني عزالدين
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبقه بندي و شناسايي رنگ پوست افراد در بسياري از کاربردهاي تشخيصي و درماني، هم چنين تعيين skin type لازم و ضروري است. در اين تحقيق، روشي براي تعيين ويژگي هاي کمي مرتبط با رنگدانه هاي پوستي، ملاتين و هموگلوبين از روي طيف هاي اندازه گيري شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ارايه شده است. در مرحله بعد ويژگي هاي استخراج شده با استفاده از سه طبقه بندي کننده مختلف، طبقه بندي کننده هاي نزديکترين همسايگي، شبکه هاي عصبي و SVM، براي تفکيک رنگ پوست تيره از پوست روشن طبقه بندي شدند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که ويژگي هاي در نظر گرفته شده قادر به جداسازي و طبقه بندي اين دو گروه از هم هستند.