سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسین بینا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم دینی – دانشجوی ئکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید محمود منیر واقفی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق از سیکلهای مختلف عملیات حرارتی همگن سازی برای کاهش شکست غلتکهای کوره آنیل پیوسته واحد گالوانیزه فولاد مبارکه از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی ریختگی استفاده گردید.بررسی های اولیه نشان داد که تردی ناشی از فاز سیگما و افزایش رسوبات در ریز ساختار عامل شکست غلتکها میباشد.بنابر این نمونه های ضربه از غلتکهای شکسته شده تهیه و عملیات همگنسازی در دمای ۹۵۰ تا ۱۱۰۰ و با فاصله ۵۰ درجه به مدت ۲ ساعت برروی آنها انجام شد.و سپس نمونه ها در چهار محیط کوره هوا آب روغن سرد شدند.پس از انجام آزمون ضربه برروی نمونه های عملیات حرارتی شده از متالوگرافی نوری XRD , SEMبه ترتیب برای بررسی ریز ساختار مقدار فاز سیگما و رسوبات و سطح مقطع شکسته نمونه های ضربه استفاده گردید.نتایج نشان داد که عملیات همگن سازی در دمای ۱۱۰۰ درجه به مدت ۲ ساعت و سپس سرد کردن در هوا باعث افزایش قابل توجه در انرژی ضربه کاهش میزان فاز سیگما و دیگر رسوبات ریز ساختاری وایجاد سطح مقطع شکست نرم شده است.