سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد خانجانی – عضو هیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی رشیدی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت
سیدمحمد هاشمی پور – سازمان آب و فاضلاب کرمان

چکیده:

سرعت افزایش جمعیت نیاز به افزایش تولید محصولات زراعی دارد. زراعت آبی در مقابل دیم پتانسیل تولید را به نحو قابل توجهی بالا می برد. این پتانسیل در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر مناطقی از خاورمیانه جایی که ۳۰ درصد از اراضی کشت آبی تقریبا ۷۵ درصد از کل تولیدات زراعی را فراهم می کند به طور کامل مشخص می شوند. فاضلاب شهری نیز از آنجائی که از لحاظ بهداشتی مصرف آن در آبیاری با مخاطراتی همراه است به عنوان یک منبع آب با کیفیت پایین مطرح است. از لحاظ آبیاری بهره برداری از آب با کیفیت پایین پیچیده تر و مشکل تر از آب با کیفیت خوب است و نیازمند مدیریت اجرایی پیچیده و روشهای کنترل و نظارتی دقیق تر است. در این مطالعه تلاش شده است که امکان آبیاری محصول پسته با آب تصفیه شده فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه جهت مطالعات بیشتر طرحی با کمک سازمان مهندسی آب و فاضلاب کرمان در دانشگاه شهید باهنر کرمان در حال اجرا می باشد، که خصوصیات طرح در این مقاله در حد وسعه فضای یک مقاله ارائه گردیده است.