سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی امینی – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
علی سیامکی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهند
سعید سلطانی محمدی – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان.
مهدی پاکدل – مدیر واحد مهندسی شرکت آریاهنگارد

چکیده:

در سازه های فروشویی توده ای برای جلو گیری از نفوذ محلول اسیدی به زمین از مواد ایزوله مصنوعی و طبیعی استفاده می شود. هرچند مواد فوق کف بستر توده را ایزوله می نمایند ولی نفوذ پذیری آن ها مطلقا صفر نمی باشد.به همین دلیل از میان آن ها مقدار محدودی اسید به زمین نفوذ می نماید. نفوذ محلول اسیدی به زمین موجب آلودگی محیط زیست و فرار مس محلول شده و از نظر زیست محیطی و اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی راهکاری برای مسائل پیچیده و فازی می باشد که بر اساس معیار های تعیین شده و وزن متعلق به هر کدام راهکار مناسب را ارائه می دهد. در این تحقیق، هدف تعیین لایه ایزوله مناسب برای سازه فروشویی طارم می باشد. بدین منظور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با تعیین معیارهای مورد نظر، از میان سه روش پیشنهادی، لایه ایزولهGCL به عنوان لایه مناسب انتخاب گردید.