سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا ایزدپناه –
جمال محمدولی سامانی –

چکیده:

در مطالعه حرکت مواد رسوبی به صورت بار بستر در مدلهای فیزیکی رودخانه، دقت اندازه گیرییا نمونه برداری انجام شده ارتباط تنگاتنگی با نوع مصالح مورد استفاده و نیز روش نمونه بردارییا اندازه گیری آنها دارد. به دلیل حرکت ذرات رسوب در نزدیکی بستر، تله اندازی و اندازه گیری بار بستر آسان نبوده و روش های موجود از دقت بالایی برخوردار نیستند. در این مقاله برای اولین بار از ذرات آهن با هدف تعیین میزان بار بستر منحرف شده به آبگیرها استفاده شده است . نتایج حاصله نشان می دهد که به دلیل دقت بالا در نمونه برداری و اندازه گیری، ذرات آهن می تواند گزینه مناسبی برای مدل کردن دانه های طبیعی در انجام آزمایش های مربوط به حرکت مواد بستری در مدل های فیزیکی رودخانه باشد.