سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی رستمی ایرانق – کارشناس ارشد کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی
احمد محسنی – مدیر امور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز
عباس شبان – رئیس اداره اجرا و نگهداری امور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز
عبدالستار ستاری – کارشناس کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

چکیده:
کمبود منابع آب از یک طرف و افت کیفیت منابع به دلیل بروز خشکسالی، کاهش بارندگی و برداشت اضافه از این منابع باعث بروز نگرانی های جدی در مورد تامین آب گردیده است. محدودیت منابع آبی لزوم استفاده از آبهای لب شور و شور را ایجاب می کند. برای تصفیه این نوع از منابع بهترین و اقتصادی ترین روش با توجه به بررسی های انجام شده، استفاده از فرایندهای فیلتراسیون غشایی از جمله اسمز معکوس است. در این مقاله استفاده از فناوری نانو در تامین آب شرب روستاهای استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته و کیفیت آب قبل و بعد از به کارگیری فیلتراسیون غشایی موردارزیابی قرار گرفته و کارایی فرایند بررسی شده است