سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد نقی زاده – مهندس کامپیوتر ، کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدحامد رستگار – مهندس برق، کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه روان سازی امور شهری یکی از موضوعات مهم و کاربردی در مدیریت شهری به ویژه در کلان شهرها می باشد . با توجه به تجاربموفقیت آمیزی که در زمی نه استفاده از این فناوری در نقاط مختلف جهان موجود است و همچنین با توجه به رویکرد سالهای اخیر در ایران جهت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در خدمات شهری ، در این مقاله سعی شده است به بررسی جوانب مختلف کاربرد این فناوری در خدمات شهری پرداخته و همچنین ر ا ه کارهایی در زمینه استفاده صحیح و موفقیت آمیز از فناوری مذکور ارائه شود . در مقاله مذکور به موضوعاتی همچون ایجاد شهرهای الکترونیک و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات جهت کاهش معضلات ترافیکی ،ارتباط مستمر با مردم از طریق روابط عمومی های دیجیتالی ، شهرهای سیار و سرعت بخشی به خدمات شهری پرداخته شده است .