سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت ابادی – استادیار دانشگاه اصفهان
باقر عسگر نژاد نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه اصفهان

چکیده:

افزایش بی ثباتی و آشفتگی در محیطهای سازمان موجب گردیده مدیران زنجیره ی تامین استراتژی هایی را طراحی و به کارگیرند که آنان را قادر می سازد عرضه و تقاضا را با هزینه ی قابل قبول با یکدیگر تطبیق دهند توانایی دستیابی به چنین هدفی چابکی زنجیره تامین نامیده می شود اطلاعات و مهمتر از همه فناوری ها و سیستم های اطلاعات چابک، به عنوان یک عامل مهم در دستیابی به زنجیره ی تامین چابک شناسایی شده اند سازمان هابه صورت روزافزون برای پیشرفت فرایند زنجیره تامین به فناوری اطلاعات اتکا می کنند توانایی های زنجیره تامین می تواند به واسطه به کارگیری فناوری اطلاعات بهبود یابد. این توانایی ها به عنوان یک واسطه در تاثیرگذاری مثبت منابع فناوری اطلاعات بر روی چابکی زنجیره تامین به کار گرفته می شوند تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد همکاری بین سازمانی بالا که نیازمند ضرورت یکپارچگی فناوریها و سیستم های اطلاعاتی اعضای کانال توزیع است برای ارتقا عملکرد زنجیره ی تامین و چابکی آن ضرورت دارد.