سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود رضا سمیعی زفرقندی – کارشناس ارشد، مهندسی برق-الکترونیک، شرکت ظفر

چکیده:

طی چند دهه اخیر با توجه به افزایش حجم داده ها و اطلاعات در سازمانها و نظر به لزوم استفاده صحیح، موثر و بهینه از اطلاعات و منابع در جهت صدور تصمیمات صحیح و مفید و دستیابی به توسعه پایدار، نظر مدیران به فناوری های نوین جلب شده است. همچنین در بازار رقابتی موجود، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان با هدف کسب سهم بیشتری از بازار نیازمند یافته اند.