سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیررضا برهانی – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان(منا)
محرم خانکشی زاده –

چکیده:

فعالیتهای بنگاههای اقتصادی را می توان به دو دسته عملیاتی و پروژه ای تقیسم بندی نمود. با توجه به اینکه فعالیتهای عملیاتی همیشگی و تکراری هستند پیاده سازی نظام کیفیت در آنها با مطالعهو شناخت کامل سیستم و تعریف مجدد انجام فعالیتها با مد نظر قرار دادن بندهای بیست گانه عملی می گردد.