سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی صالح – فوق لیسانس معماری از دانشگاه تهران

چکیده:

با گسترش دامنه کاربرد فرایند «آموزش الکترونیکی» شاهد توسعه کارکردهای آن در حوزه های نوین هستیم. این مفهوم دامنه گسترده ای از فرایندهاو کاربردها ازجمله، اموزش رایانه محور، آموزش شبکه محور، اموزش تحت شبکه و … را شامل می شود. با این همه عمده کاربرد کنونی این مفهوم در ایران معطوف به عرصه های دانشگاه مجازی و اموزش الکترونیکی در مقاطع مختلف تحصیلی است. این در حالی است که در دنیای توسعه یافته دامنه کاربرد این مفهومبه فرایند های مختلف اموزش صنعتی و کارآفرینی، اموزش الکترونیکی اصول کسب و کار و مشاوره الکترونیکی برای توسعه تجارت، توسط شرکت ها کشیده است. در این مقاله بر آن شدیم برای اولین بار فرایندهای اموزش کاربردی را جهت توسعه کشاورزی کشور، تبیین نماییم.
در کشور، نیاز روز افزون به توسعه آموزش های سیستم های اطلاعات جغرافیایی با توسعه فن اوری های نو به ویژه با گسترش کاربرد الکترونیکی برای کارآفرینان حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت، فن اوری و اقتصاد احساس می شود. درسالهای اخیرطرح های مختلفی جهت ایجاد مراکز رشد و پارک های علمی و فن آوری در ایران تصویب و در همین راستا نیاز به کاربردی نمودن این مراکز در قالب سازمان مربیان و تلفیق آن با فناور اطلاعات بصورت مراکز GIS کاربردی در هر دستگاه حس میگردد. اما تعداد محدود این مراکز، وسعت جغرافیایی کشور وپراکندگی اشخاص حقیقی، حقوقی امکان پوشش GIS در زمینه فن آوری اطلاعات، باعث خواهد شد استفاده از خدمات اموزش الکترونیکی مورد نیاز و سایر خدمات حمایتی ضروری در تمامی گستره اموزش عالی کشور در برنامه چهارم توسعه قطعا مورد دقت قرار گیرد، تا پلی میان اشتغال جوانان و مربیان سازمان ها با توسعه مراکز GIS در کشور و تلفیق آن با خبرنگاران سازمانها، ایجاد نماییم.