سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

توحید یوسفی رضایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
محمدعلی طینتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی سریع، مطمئن و کارا جهت حذف اکوی غیرخطی موجود در خطوط تلفن ارائه شده است . فیلترهای وفقی ولترا(AVF)، ابزار اساسی رویارویی با چنین خواص غیر خطی هستند . در اینجا از فیلتر ولترای اصلاح یافته بر پایه الگوریتم تطبیقی(Least Mean Mixed-Norm)LMMN ، جهت دستیابی به عملکرد بهتر و انعطاف پذیری بیشتر استفاده شده است . چنین ساختارهایی قابل اعمال به محیط هاییبا مشخصات غیرایستان، نظیر متغیر بودن تاخیر مسیر اکو و تغییرات میزان غیرخطی بودن مسیر اکو، می باشند . همچنین از این ساختارها میتوان جهت حذف اکوی سیگنال های صحبت تُنُک (sparse) استفاده کرد . همچنین در الگوریتم ارائه شده سعی بر آن بوده که با در نظر گرفتن تمام جوانب پیاده سازی عملی، از کمترین فرضیات ساده کننده استفاده گردد . مقایسه عملکرد ساختار ارائه شده با دیگر روش های موجود، در شرایط برابر و فرضیات یکسان، در بخش شبیه سازی انجام شده و نتایج حاصل، گواه برتری الگوریتم فوق از لحاظ کارآیی و حجم محاسباتی در مقایسه با دیگر الگوریتم ها می باشد