سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل رنجبر – کارشناس ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مسعود شاکری – کارشناس ارشد محیط زیست استان آذربایجان شرقی

چکیده:

نخستین گام برای دست یابی به اهداف توسعه صنعتی و غیر صنعتی سالم و پایدار، شناسایی پیامدهای گوناگون فعالیتهای صنعتی و غیر صنعتی نظیر آلودگی هوا است. هر چند اشکال مختلف آلودگی محیط زیست وابسته و قابل تبدیل به یکدیگرند. اما آنچه اهمیت آلودگی هوا را بیشتر م یسازد، نقش هوا به عنوان حیات یترین ماده برای ادامه زندگی انسان، آثار گوناگون و غالباً جبران ناپذیر
آلایند هها بر سلامت انسان و محدود بودن توانایی بشر برای کاهش و کنترل آلودگیهای هوا است. به طور کلی اثرات آلودگی هوا بر انسان عمدتا بر روی چش مها و دستگاه تنفسی است. هنگامی که گازهای آلاینده هوا، بخارات، دودهای غلیظ و غیره در هوا منتشر میشوند و در تماس با اعضای بدن قرار میگیرند در محدوده غلظتی معینی سبب سوزش، تحریک چشم، بینی، گلو و ششها می گردند و در غلظ تهای بالاتر ممکن است اثرات شدیدتری از قبیل تشدید بیماریهای قلبی- عروقی و تنفسی و در نهایت موجب خفگی و مرگ شوند. دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آنها می باشد. پیشرف تهای روز افزون در دهه های اخیر در زمینه های تکنولوژی جمع آوری و ذخیره اطلاعات سبب گشته که کاربران و برنام هریزان با حجم بسیار زیادی از اطلاعات مواجه گردند. با توجه به اینکه اطلاعات وقتی ارزشمند هستند که به شکل صحیح و در زمان مناسب ارائه شوند. بنابراین سیستمی نیرومند و کارآمد مورد نیاز میباشد که بتواند داده های مختلف را به شکل مناسب جمع آوری، پردازش، ذخیره و بازیابی نماید. در این راستا سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار توانمند و تکنولوژی کار آمد در طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعات آلودگی هوا به منظور جمع آوری، ذخیره، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آلودگی هوا معرفی میشود.