مقاله استفاده از قيود زباني در اصلاح معيار شباهت گرافهاي توصيفي فازي و خودکارسازي آن در بازشناسي ساختاري الگو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از قيود زباني در اصلاح معيار شباهت گرافهاي توصيفي فازي و خودکارسازي آن در بازشناسي ساختاري الگو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسايي ساختاري الگو
مقاله گراف توصيفي فازي
مقاله شباهت
مقاله قيود زباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلم پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا معرفي اجمالي گراف توصيفي و گراف توصيفي فازي به همراه مثالهايي مطرح شده و سپس چهارچوب بازشناسي الگو بر مبناي گراف توصيفي فازي به همراه مثالهايي بيان خواهد شد. در ادامه جهت بهبود معيار تطابق گرافهاي توصيفي فازي، پيشنهادي بر اساس بکارگيري خودکار قيود زباني فازي مطرح شده و در انتهاي مقاله با مثالي مناسب كارايي اصلاح پيشنهادي در تطابق گراف توصيفي فازي با روش متعارف مقايسه مي‏شود. گراف توصيفي ابزاري مناسب براي درج اطلاعات عددي در گراف بوده که براي نمايش الگوهاي ساختاري مناسب است. از نتايج بكارگيري تئوري مجموعه هاي فازي در گراف توصيفي، گراف توصيفي فازي يا FAG است كه بيان فازي گراف توصيفي مي باشد. در چهارچوب شناسايي الگو بر اساس گراف توصيفي فازي، FAG نمونه ناشناخته با HFAG هاي (FAG هاي غير فازي يا پيش الگوهاي) هر كلاس مطابقت داده شده و نمونه ناشناخته به كلاسي كه بيشترين درجه تطابق (شباهت) را دارد، منتسب مي‏گردد. تاكنون در محاسبه درجه تطابق دو FAG همه ويژگيها همانند هم فرض مي‏شد ولي در شناسايي الگو بعضي از ويژگيها اهميت بيشتري در طبقه بندي ايفا مي‏كنند. از آنجاييكه اهميت ويژگيها از ديد زبان طبيعي توسط قيود زباني بيان شده و در تئوري مجموعه هاي فازي مدلسازي قيود زباني با استفاده از اصلاحگرهاي فازي (عملگرهاي مناسب) روي توابع عضويت انجام مي شود، در اين مقاله سعي شده براي بيان ارزش متفاوت ويژگيها در درجه تطابق دو FAG، از قيود زباني و بالطبع عملگرهاي مناسب روي توابع عضويت فازي استفاده شود كه نهايتا منجر به پيشنهاد رابطه كاملتري براي درجه تطابق مي شود. در انتهاي مقاله نيز روشي براي خودکار سازي قيود زباني انتخاب شده در اصلاح معيار شباهت دو FAG پيشنهاد و کارآيي اين روش با مثالي، ارايه مي گردد.