سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمصطفی عقیلی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست دانشگاه مازندران – دانشکده فنی کارشناس ش

چکیده:

توسعه و پیشرفت هرجامعه مرهون رعایت مسایل اقتصادی بویژه اقتصاد مهندسی می باشد. در این راستا اتخاد روشهایی نوین جهت صرفه جویی در میزان مصرف مواد بکار رفته در صنایع ازجمله مواردی است که ما را به این هدف رهنمون می سازد تصفیه خانه های آب نیز در زمره این مقوله قرار دارند. در این تحقیق با برگشت مقدار لجن به ابتدای فرایند لخته سازی و ایجاد کدورت مصنوعی و حاکم نمودن مکانیسم جذب سطحی و خنثایی بار بعنوان موثرترین مکانیسم حذف کدورت نسبت به سایر مکانیسمها و ازطرف دیگر استفاده از ترکیبات الومینیوم باقیمانده موجود در لجن، امکان سنجی صرفه جویی در مصرف آلوم طی انجام آزمونهای جار در کدورتهای مختلف در تصفیه خانه آب بهشهر در بهار سال ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفته است. از طرف دیگر بروز عوارضی ازجمله بیماری آلزایمر بخاطر مصرف مداوم و بیش از حد آلوم نیز مزید برعلت شده تا کنترل دقیقتری روی فرایند تصفیه انجام شود و از مصرف بیش از حد آن با استفاده از این تکنیکهای جدید جلوگیری بعمل آید. استفاده از رس بنتونیت بمنظور افزودن کدورت اولیه بعنوان سابقه تحقیق در بعضی مراجع توصیه شده است.