سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

داود ریاضتی – کارشناس آبیاری و زهکشی،کرج،مهندسین مشاور آب خاک تهران
علی رحیمی فر – کارشناس آبیاری و زهکشی،کرج،مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

لوله رانی (Pipe Jacking) به عنوان روشی برای عبور آبراه هها، کانالها، زهکشها، خطوط لولهو… در محل تلاقی با راههای ارتباطی معرفی شده است. این روش با ایجاد کمترین اختلال در
رفت و آمد، سهولت و سرعت بالا در اجرا و رعایت مشخصات فنی لازم در حال توسعه است. نتایج به دست آمده از اجرای این روش در بزرگراه تهران– همدان مبین صرفه اقتصادی و زمانی این روش می باشد به نحوی که در طول ۳ ماه بدون هرگونه اختلال در عبور مرور جاده و با رعایت مشخصات فنی لازم و عدم هرگونه نشستهای موضعی کار به اتمام رسید. در این روش با احداث گودال در مجاورت راه ارتباطی و نصب تجهیزات جک، با اعمال پرس (فشار) افقی بر لوله، نصب لوله در زیر خاکریز انجام می گیرد. عواملی از قبیل مشخصات خاک، نوع لوله، طول مسیر اجرا، نوع راه ارتباطی و.. در هزین ههای اجرایی این روش موثرمی باشد و باید در طراحی با توجه به نوع خاک و شرایط طرح درجهت کاهش هزین هها تلاش نمود. به منظور استفاده از مزایای این روش باید نسبت به آشنایی کارفرمایان محترم و افزایش توانمندیهای داخلی برای کاهش هزین ههای اجرایی اقدام لازم صورت گیرد