سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل جوادی خلف – دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین حسین فرزانه فرد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چکیده : ابر خازنها ۱ خانواده جدیدی از خازنها می باشند که دارای ظرفیت ال کتریکی بالایی بوده و کاربردهای زیادی در سیستمهای ذخیره انرژی الکتریکی پیدا کرد ه اند . محدودیت انرژی ذخیره شده در بانک ابرخازن، ایجاب می کند که از این انرژی حداکثر استفاده به عمل آید. با توجه به تغییرات زیاد ولتاژ ابرخازن در طول پروسه شارژ ودشارژ از یک مدار واسط بین ابرخازن و بار استفاده می شود. در این مقاله ویژگیهای مبدل واسط مورد نیاز برای ابرخازنها مورد بررسی قرار گرفته سپس به منظور کاهش تلفات سوئیچینگ مبدل جهت بهبود راندمان سیستم ذخیره انرژی روشهای سوئیچینگ نرم ۲ جدیدی ارائه شده است .